คลินิคโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

ให้บริการตรวจรักษา ให้คำแนะนำในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต

.

การให้บริการ

 • การตรวจค้นหาโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น โรคอ้วน ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ฟื้นจากภาวะไตวายเฉียบพลัน ผู้ที่สูญเสียเนื้อไตจากโรคไตหรือการผ่าตัด ผู้ที่รับประทานยาแก้ปวดเป็นประจำ หรือได้รับสารเคมีที่เป็นพิษบ่อยๆ
 • ตรวจหารอยโรคไตหรือโรคที่เป็นสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  นิ่ว เกาต์ ถุงน้ำในไต ไตพิการแต่กำเนิด กรรมพันธุ์ต่างๆ โรคเอสแอลอี โรคไตอักเสบเรื้อรังชนิดต่างๆ เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการตรวจหาโรคไตแต่เนิ่นๆ ได้แก่

 • คนปกติที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพราะการทำงานของไตจะลดลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น
 • ผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูง
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดอื่นๆ
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอยู่เดิมแล้ว เช่น โรคไตอักเสบเอสแอลอี (SLE) โรคเกาต์ โรคไตอักเสบชนิดไม่ใช่เชื้อโรคแบคทีเรีย
 • ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไตชนิดใด ชนิดหนึ่ง
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นซ้ำๆ หลายๆครั้ง
 • ผู้ป่วยที่รับประทานยาบางชนิดโดยเฉพาะยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs) หรือสัมผัสสารเคมีบางอย่างติดต่อกันเป็นเวลานาน