ให้การบริการตรวจและรักษาทางทันตกรรมด้วยมาตรฐานสากลโดยทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์และบุคลากรที่ผ่านการอบรม พร้อมบริการด้านทันตกรรมอย่างมืออาชีพ เครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย โดยผ่านกระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน รวมถึงการบริการที่คำนึงความต้องการ ความสะดวกสบาย และความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ เราจึงมั่นใจในความอุ่นใจที่จะมอบให้ผู้รับบริการทุกท่าน

การบริการและการตรวจรักษา

 • ทันตกรรมทั่วไป : ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ทันตกรรมจัดฟัน : การจัดฟันชนิดติดแน่น การจัดฟันชนิดล่องหน (Invisalign)
 • ทันตกรรมบดเคี้ยว : การตรวจและปรึกษาความผิดปกติของข้อต่อและขากรรไกร
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ การทำฟันฟลอม การทำครอบฟันหรือการทำสะพานฟัน การทำเคลือบฟันเทียม(veneer)
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม : การฟอกสีฟัน การปิดช่องว่างระหว่างฟัน การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน เลเซอร์ทางทันตกรรม
 • ทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปาก : การถอนฟัน ผ่าฟันคุด การตัดแต่งกระดูก
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ทันตกรรมโรคเหงือก, การรักษาปริทันต์

แผนอนาคต ของศูนย์ทันตกรรม

 • มีห้องผ่าตัดเล็ก ในศูนย์ทันตกรรม เพื่อให้การรักษาขั้นสูงอย่างปลอดภัย
 • มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฟัน (CBCT)ใน ทันตกรรม เพื่อความแม่นยำในการวางแผนการรักษา
 • เครื่องพิมพ์ฟันระบบดิจิตอล (Intraoral scanner)