ให้บริการรักษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เด็ก ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ประเมินการรักษาและติดตามผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้เด็ก มุ่งเน้นในประสิทธิภาพ การป้องกันและรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

บริการของเรา

 • โรคหอบหืด (asthma)
 • โรคภูมิแพ้ทางจมูกและตา (Allergic rhino conjunctivitis)
 • ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
 • หวัดเรื้อรัง (Chronic rhinitis)
 • กรน (Snoring)
 • ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
 • ลมพิษ (Urticaria)
 • แพ้นมวัว (Cow milk protein allergy)
 • แพ้อาหาร (Single or multiple food allergy)
 • แพ้ยา (Drug allergy)
 • แพ้มด แพ้แมลง (Fire ant or hymenopthera hypersensitivity)
 • ภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary immunodeficiency)

ช่วยวินิจฉัย

 • ตรวจเลือด (Specific IgE)
 • ตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin prick test)
 • ตรวจ Challenge testing
 • ทดสอบแพ้อาหารหรือแพ้ยา
 • ตรวจรักษาด้วยยาที่เหมาะสม หรือ Immunotherapy