ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรักษาระบบประสาทและสมองมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางเราได้ติดตามและปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เรามีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) รวมทั้งเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

การบริการ

  • ตรวจสอบ ประเมินผล รักษา และป้องกันผู้ป่วยทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งบางส่วนหรือทุกส่วน ของร่างกาย ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวผิดปกติ พฤติกรรมผิดปกติ
  • ความจำเสื่อม หน้ามืด เวียนศีรษะ ปวด ศีรษะ เหน็บชา เสียวฟัน และอื่นๆ
  • โรคหลอดเลือดสมองทั้งสมองตีบ และเส้นเลือดแตก
  • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
  • ปวดฉับพลันและเรื้อรัง
  • การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น โรคพาร์กินสัน
  • โรคความจำเสื่อมและพฤติกรรมผิดปกติ
  • โรคระบบประสาทส่วนปลาย
  • โรคลมชัก