ศูนย์สุขภาพสตรีสมิติเวชศรีราชา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูตินรีเวช ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับทราบข้อมูล มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในแผนรักษาของแพทย์และสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งเน้นความพึงพอใจและสิทธิของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพสตรีที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย ทุกขั้นตอนการบริการ บุคลากร และเครื่องมือในศูนย์สุขภาพสตรีของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลสูงสุด โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมให้บริการทุกด้านในเรื่องสุขภาพสตรี ตั้งแต่การให้บริการด้านสูตินรีเวช เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนสำหรับการคลอด

เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุด รวมทั้งข้อมูลทางการแพทย์ การดูแลรักษา และบริการที่ทันสมัยที่สุดมาสู่ผู้ป่วยทุกท่าน ศูนย์สุขภาพสตรีแบบครบวงจรของเราให้ดูแลในเรื่องสุขภาพสตรีในทุก ๆ ด้าน รวมถึงภาวะเจริญพันธุ์และปัญหาต่าง ๆ ของสตรี ตั้งแต่วัยแรกรุ่น สู่วัยเจริญพันธุ์ และเข้าสู่วัยทอง เราคำนึงถึงการให้บริการทางด้านสุขภาพสตรีด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด

ความต้องการเป็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับภาวะตั้งครรภ์ การวางแผนการคลอด และการมีสุขภาพที่ดีโดยภาพรวมเป็นเรื่องสำคัญที่เราตระหนักด้วยความเอาใจใส่ ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และความเข้าใจ ทีมแพทย์ของเราที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ พร้อมมอบบริการที่ได้มาตรฐานการดูแลชั้นเลิศให้แก่สตรีเหล่านั้น เรามีความภาคภูมิใจในบริการต่าง ๆ ของเรา

การบริการ

 • การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • การฝากครรภ์ทั้งหญิงตั้งครรภ์ปกติและหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
 • การคลอดบุตร
 • การดูแลสุขภาพหลังคลอด
 • การวางแผนครอบครัว
 • การรักษาโรคด้วยการผ่าตัดทางนรีเวชผ่านกล้อง
 • การรักษาภาวะมีบุตรยาก
 • การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก
 • วัยทอง
 • โรคมะเร็งนรีเวช
 • ภาวะปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจาม
 • คลินิกนมแม่