ศูนย์ หู คอ จมูก รพ.สมิติเวช ศรีราชา ให้บริการรักษาโรคทางด้านหู คอ จมูกทั่วไป โรคนอนกรน ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน เสียงแหบ การได้ยิน ความสมดุลของการทรงตัว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยได้แก่โรค  Acute Sinusitis, Acute Bronchitis, Acute nasaopharyngitis (common cold), Allergic rhinitis, Acute Pharyngitis และการผ่าตัดต่าง ๆเช่น การผ่าตัดทอลซิล ไซนัส การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู

บริการของเรา

  • การวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของหู การได้ยิน
  • การวินิจฉัยรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง
  • การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งในหู จมูก และลำคอ
  • การวินิจฉัยรักษาอาการบาดเจ็บที่ใบหน้า
  • การวิเคราะห์ความผิดปกติของเส้นประสาทใบหน้า
  • การวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้
  • การรักษาโรคหู จมูก และลำคอ ความผิดปกติต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัด
  • การรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและการนอนกรน

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • คลินิกหู คอ จมูก และกล่องเสียง
 • ห้องตรวจพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
 • ห้องวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด
 • การตรวจการได้ยิน
 • การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
 • การใส่ท่อช่วยหายใจ
 • การตรวจการได้ยิน และคลินิกคำพูด
 • ห้องตรวจการได้ยินเสียง ทดสอบการได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติในหูชั้นกลาง
 • เครื่องช่วยฟัง
 • คลินิกนอนกรน เพื่อแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • ห้องศึกษาการนอนหลับด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • คลื่นความถี่วิทยุสำหรับวินิจฉัยการนอนกรน
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัดควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • การวินิจฉัยและการรักษาผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง