ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และมีการดำเนินการโดยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้การดูแลทางจักษุวิทยาที่ดีที่สุด เรามีทีมจักษุแพทย์ที่ผ่านการรับรองและทีมพยาบาลที่พร้อมให้บริการทั้งในเรื่องการมองเห็น การตรวจสุขภาพ การทดสอบและการรักษาโรคต้อหินและต้อกระจก เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นคลินิกตาอันดับหนึ่งที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เราให้การรักษาโดยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย

เราให้บริการผู้ป่วยมานานกว่า 25 ปีที่ผ่านมา เราตระหนักดีว่า ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้เรายังตระหนักว่าอวัยวะที่สำคัญเหล่านี้ต้องมีสุขภาพดีเสมอ จักษุแพทย์ของเรามีประจำทุกวัน นอกจากนั้นคุณสามารถติดต่อจักษุแพทย์ของเรา

บริการของเรา

 • การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม
 • การทดสอบโดยใช้ภาพ เพื่อตรวจสอบโรคตาหรือปัญหาของระบบประสาทตา
 • การวินิจฉัยและการรักษา โรคเกี่ยวกับตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก โรคตา โรคเบาหวานในตา เป็นต้น
 • การผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เครื่องสลายเลนส์,ใส่กระจกตาเทียม

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • ห้องตรวจ และการให้คำปรึกษาต่างๆ การตรวจสุขภาพตาทั้งส่วนหน้าเลนส์ตาและภายในด้านหลังเลนส์ตา (Slit Lamp)
 • การตรวจวัดสายตา/การตรวจสายตา (VA : Visual Acuity Test)
 • การวัดความดันลูกตาในโรคต้อหิน
 • ห้องตรวจโดยใช้กล้อง Fundus เพื่อวินิจฉัยและถ่ายภาพจอประสาทตา, ห้องตรวจถ่ายจอประสาทตา
 • ห้องวิเคราะห์ภาพและเลนส์
 • ห้องตรวจเลเซอร์
 • เครื่องสลายต้อกระจก
 • อุปกรณ์เลเซอร์ตา
 • การวัดลานสายตา (CTVF)
 • เครื่องสแกนจอประสาทตา (OCT)
 • การวัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Autorefractor)
 • การตรวจวัดความดันลูกตาด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า (Tonometer)