ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดสมิติเวชศรีราชา ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจ การรักษาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจทั่วไป ตลอดจนการผ่าตัดหัวใจอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมให้บริการท่านโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์โรคหัวใจ อายุแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางด้านการทำบอลลูนขยายหลอดเลือด อายุรแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางด้านไฟฟ้าหัวใจ แพทย์ผ่าตัดหัวใจ วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดหัวใจ รังสีแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัยโรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์บำบัดฝื้นฟูหัวใจ และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (Ambulance CCU) ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลสมิติเวชมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาโรคหัวใจให้อยู่ในระดับสูงสุด พร้อมทั้งมีทีมงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลรักษาในผู้ใหญ่และเด็ก โดยมีศัลยแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ แพทย์ฟื้นฟู พยาบาล ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความทุ่มเทในการให้การดูแลรักษาหัวใจที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ สถาบันหัวใจของเรามีความยินดีในการดูแลผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก

เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ของเรามีความสามารถที่จะให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาโรคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจพิการ ตีบแต่กำเนิด โรคหัวใจรูมาติก เลือดปากทาง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หัวใจล้มเหลว เป็นผลมาจากคาร์ดิโอความผิดปกติต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อและจังหวะการเต้นของหัวใจ

ตรวจวินิจฉัยและการรักษา

 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า (EKG or ECG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย(Exercise Stress Test)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่องบันทึกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา 24 ชม. (Holter Monitoring) ..
 • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือด (ABI Vascular screening)
 • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CTA Scan 64 Slice )
 • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI San)
 • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อวินิจฉัย (CAG)
 • การจี้ไฟฟ้าหลอดเลือดแดงที่ไต
 • การทดสอบภาวะการเป็นลมหมดสติโดยการปรับระดับเตียง (Tilt Table Test)
 • ถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด(PCI)
 • เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD)
 • เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจชนิดชั่วคราวและถาวร (Pacemaker implantation)
 • จี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (RF ablation)
 • Cardio-Thoracic Surgery
 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (By Pass) และหลอดเลือดส่วนปลาย
 • ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ,ซ่อมลิ้นหัวใจ,เปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยใช้ลิ้นหัวใจชนิดโลหะ,เนื้อเยื่อ ลิ้นหัวใจมนุษย์ที่ได้รับการบริจาค
 • ผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่,เส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ติกฉีกขาด ,เส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ติกโป่งพอง
 • ผ่าตัดเส้นเลือดแดงแบบปกติ
 • ผ่าตัดใส่ขดลวดค้ำยันเส้นเลือดผ่านสายสวน (Tevar ,Evar)
 • ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของขั้วหัวใจ
 • ผ่าตัดซ่อมแซมขั้วหัวใจ
 • ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจไตรคัสปิด
 • ปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน (ASD)
 • ผ่าตัดปอด
 • ผ่าตัดช่องอก
 • ผ่าตัดช่องอกโดยการส่องกล้อง (VATS)แผลเล็ก
 • ผ่าตัดอวัยวะภายในช่องอก