ให้บริการด้านการดูแลรักษาโรคตับและระบบทางเดินอาหาร ตามมาตรฐานสากลอย่างครบวงจร มีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเน้นการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันโรคร้ายแรงรวมถึงการรักษาด้วยแนวทางการรักษาใหม่ๆ สำหรับผู้ป่วยโรคตับและระบบทางเดินอาหาร ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผู้มีประสบการณ์

การบริการครบวงจร

 • ให้คำปรึกษา บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ตับ และตับอ่อน
 • ตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยง
 • ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ Endoscopy Center
 • ตรวจหาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในช่องท้องโดยใช้เครื่อง CT 64 slides ซึ่งมีความเร็วและความละเอียดสูง
 • ให้คำปรึกษาและบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบ (เอ และ บี)

ท่านสามารถพบแพทย์ที่ศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหาร

 • มีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร
 • หลอดอาหาร : แสบร้อนกลางอก กลืนลำบาก กลืนเจ็บ
 • กระเพาะอาหาร : ปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้อง แสบร้อนท้อง คลื่นไส้อาเจียน
 • ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ : อุจจาระมีเลือดปน ถ่ายดำ ท้องผูก ท้องเสีย
 • ตับ : ตาเหลือง ตัวเหลือง
 • ตับอ่อน : ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นมันลอย
 • อื่นๆ : คลำได้ก้อนที่ท้อง น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ
 • มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งทางเดินอาหาร
 • อายุมากกว่า 50 ปี เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร
 • ต้องการตรวจสอบการทำงานของตับและระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ปัจจุบันศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาได้เลือกใช้กล้องส่องทางเดินอาหารเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดที่มีความคมชัดของภาพสูง และมีโหมดพิเศษ NBI (Narrow Band Imaging) เป็นโหมดตัดแสงที่ดูเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น