ไขมันพอกตับ ภัยเงียบที่คุณอาจไม่รู้ตัว

By Leave a comment

ฝากคำถามถึงคุณหมอ

ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อ – สกุล ( ตามที่ได้ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)

ชื่อ :
เกิดวันที่:
เบอร์โทรศัพท์:
อีเมล:
นามสกุล :
เพศ:
ชาย หญิง

ข้อมูลการนัดหมาย

กรุณาอธิบายปัญหาด้านสุขภาพของท่าน

วันที่ขอนัดหมาย – ทางเลือกแรก

วันที่ท่านสะดวก

วันที่ขอนัดหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.