เหมาะกับ ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ( BMI > 27 ) โดยสามารถลดน้ำหนัก ได้ประมาณ 15-25 กิโลกรัม เพื่อการรักษาภาวะอ้วนรุนแรง ภาวะไขมันพอกตับชนิดรุนแรง ภาวะเข่าเสื่อม เบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการลดความอ้วนเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว