งานวันไตโลก

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ภายใต้คำขวัญ “เสริมสร้างภูมิความรู้ควบคู่การดูแลไต” ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต โดยคุณหมอณัฏฐา ประมงค์ อายุรแพทย์โรคไต
 
พร้อมสาธิตการปรุงเมนูอร่อยลดความเสี่ยงโรคไต และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังด้วยการตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้จนถึงวันนี้ 30 มีนาคม นี้ค่ะ