โครงการ “สุขภาพดี มีสุข”

   สมิติเวชศรีราชา ร่วมกิจกรรมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการ “สุขภาพดี มีสุข” โดย นายแพทย์ ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สมิติเวชศรีราชา มาให้ความรู้เรื่อง “ภาวะ Long covid และการดูแลตนเองหลังติดโควิด”
 
   เพื่อเพิ่มความรุ้ทักษะทางด้านสาธารณสุขให้กับผู้นำสุขภาพในชุมชน ให้สามารถเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้อย่างถูกต้องและสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้นำสุขภาพในชุมชน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 5 ชั้น 2 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565