เปิดศูนย์ “LONG COVID CENTER”

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดศูนย์ “LONG COVID CENTER”
ดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคโควิด-19 ครบทุกด้าน วันที่ 23 พ.ค. 2565 รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวช ศรีราชาพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเปิดตัวศูนย์ Long COVID Center เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออก
 
เพื่อดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคโควิด-19 ครบทุกด้านซึ่งรวมถึงการตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจการทำงานของหัวใจ ตรวจการอักเสบของร่างกาย และให้การรักษาโดยการฟื้นฟูร่างกาย ทั้งการฝึกหายใจ การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินสูตรเฉพาะบุคคล และวางแผนการดูแลตัวเองในอนาคต เพื่อให้ร่างกายกลับมาทำงานได้ดีขึ้น