โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาให้บริการผู้ป่วยและบริการทางการแพทย์ สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติ ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลรับรอง คุณภาพ JCI

โปรโมชั่นพิเศษ

สุขภาพดีกับ สมิติเวช ศรีราชา

การกระตุ้นการพัฒนาการเด็ก
วันที่: 20 มี.ค. 2562
ข้อควรรู้ โรคไข้เลือดออก
วันที่: 20 มี.ค. 2562
โรค มือ เท้า และปาก
วันที่: 20 มี.ค. 2562
เอาชนะภูมิแพ้
วันที่: 20 มี.ค. 2562

ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 มาตรฐานงานอาชีวอนามัย

วันที่: 22 ก.พ. 2562

Samitivej Rescue (Basic Life Support & First Aid Training)

วันที่: 11 ก.พ. 2562

Samitivej Virtual Run

วันที่: 1 ก.พ. 2562

ค้นหาแพทย์
บริการสำหรับผู้ป่วย
ศูนย์บริการและคลินิก
คุณภาพมาตรฐานสากล

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

เราให้บริการรักษาผู้ป่วย สำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

8 ซอย แหลมเกตุ ถนน เจิมจอมพล ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
ดาวน์โหลดแผนที่