ติดต่อสอบถาม 038-320-300

แพ็กเกจ
&
โปรโมชั่น


ดูทั้งหมด
แพ็กเกจคลอดบุตร Premium

แพ็กเกจคลอดบุตร Premium

(4 วัน 3 คืน)

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

9 สายพันธุ์ 3 เข็ม (อายุ 15-45 ปี)

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

9 สายพันธุ์ 1 เข็ม (อายุ 9-14 ปี) ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน

Long Covid Care

Long Covid Care

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กน้ำหนักน้อย

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กน้ำหนักน้อย

เด็กเจริญเติบโตช้า อาจมีความผิดปกติบางอย่างซ่อนอยู่

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กน้ำหนักเกิน

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กน้ำหนักเกิน

ความจ้ำม่ำ ของเด็กน้อย อาจแฝงด้วยโรคอื่นๆ

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

สำหรับผู้ป่วยติดตามอาการฝึกต่อเนื่อง 5 ครั้ง

Super Kids

Super Kids

เสริมภูมคุ้มกันลูกรักด้วยวัคซีน

ตรวจคัดกรองก่อนแต่งงาน หรือวางแผนก่อนมีบุตร (แพ็กคู่)

ตรวจคัดกรองก่อนแต่งงาน หรือวางแผนก่อนมีบุตร (แพ็กคู่)

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยความตั้งใจของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาตลอดจนกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานสูงในการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้รับการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานในระดับประเทศ

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด