ติดต่อสอบถาม 038-320-300

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช

ให้บริการตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ทุกวัย

 • ภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
 • หอบหืด
 • โรคโพรงจมูกและตาอักเสบจากโรคภูมิแพ้
 • แพ้อาหาร เช่น แพ้นม ถั่ว ไข่ แป้งสาลี อาหารทะเล เป็นต้น
 • โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้
 • แพ้มด แพ้แมลง
 
การบริการตรวจ ที่ สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช
 • ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (Skin prick test) 
 • ตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้(Allergen specific IgE)
 • ทดสอบการแพ้อาหาร แพ้ยา (Challenge test) 
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Pulmonary function test) 
 • ตรวจความจุปอดเบื้องต้น (Peak expiratory flow rate)
 • ทดสอบค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO)
 • ตรวจระดับภูมิคุ้มกัน (Immunoglobulin level : IgG IgM IgA IgE)
 • Immunotherapy เป็นการบำบัดเพื่อให้ภาวะภูมิแพ้เป็นน้อยลงหรือหายไป
 • Oral Immunotherapy การรักษาการแพ้อาหารโดยการให้รับประทาน
 • WET WRAP THERAPY การรักษาโรคผื่นแพ้ผิวหนัง โดยการใช้น้ำเกลือชนิดพิเศษ

โทรศัพท์ 038-320300 ต่อ 4242, 4243

 

ติดต่อสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช
 • สถานที่
  ชั้น 2 อาคาร C
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00–20:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 4222, 4223, 4224
 • อีเมล