ติดต่อสอบถาม 038-320-300

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยความตั้งใจของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาตลอดจนกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานสูงในการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้รับการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานในระดับประเทศ

 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงระดับตติยะภูมิในหลายสาขามีจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้สูงสุดถึง 234 เตียงและห้องตรวจโรคมากกว่า 100 ห้องตรวจด้วยทีมบุคคลากรทางการแพทย์มากกว่า 1,000คน ด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครือข่ายที่แข้มแข็งของโรงพยาบาลสมิติเวช ทำให้โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาสามารถให้การรักษาทั้งในรูปแบบการผ่าตัดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูง และวิธีการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องนอกจากนี้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชายังสามารถผ่าตัดด้วยกล้องไมโครสโคปทำให้ประสิทธิภาพการต่อนิ้วและอวัยวะที่ฉีกขาดได้ผลดีเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปจนสามารถ ได้รับการยอมรับในฐานะโรงพยาบาลชั้นนำแห่งภาคตะวันออก

นอกจากนี้เรายังมีโรงพยาบาลญี่ปุ่นอยู่ภายในโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเพื่อรองรับชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในเขตภาคตะวันออก ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสูงเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ทำให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นคลายความวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพไปได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เรายังมีฝ่ายต่างประเทศคอยบริการผู้ป่วยต่างชาติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะชาวจีนเรามีแพทย์ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้หลายท่านและมีล่ามชาวจีนไว้คอยอำนวยความสะดวกอีกด้วย

วิสัยทัศน์

เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการบริการ

ยิ่งกว่านั้น เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการบริการด้วยการนำเสนอเครื่องมือเวชกรรม อันทันสมัย นอกจากเริ่มให้บริการตรวจรักษาโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ในพ.ศ.2549 แล้ว โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชายังมุ่งมั่นที่จะขยายและพัฒนาเครื่องมือทางการ แพทย์และการบริการเพื่อสนองปณิธานในการนำเสนอมาตรฐานสูงสุดในทุกๆ ด้านให้แก่ผู้ใช้บริการของเรา

 

นโยบายคุณภาพ

บริการของโรงพยาบาลอยู่เครือเดียวกับสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายกลุ่มสมิติเวช ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและทักษะความเชี่ยวชาญกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงในโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และศรีนครินทร์อีกด้วย การทำงานเป็นเครือข่ายช่วยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ศรีราชามีความสอดคล้องและต่อเนื่องยิ่งขึ้น