ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ปวดหลังรักษาได้ไม่ต้องผ่าตัด (Spinal Intervention)

นพ. มณเฑียร ศิริสุนทรลักษณ์

“ ปัจจุบันปัญหาปวดหลัง ถือเป็นปัญหาใหญ่ ที่พบได้ในทุกกลุ่มอายุ
และเกือบทุกคนก็มีปัญหานี้ ไม่มากก็น้อย ”


สาเหตุของอาการปวดหลังที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนหนุ่มสาว มีดังนี้
    - กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นหลัง อักเสบตึงตัว (Back Strain, Myofascial pain syndrome,
       Office Syndrome)
    - หมอนรองกระดูกคอหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม, เคลื่อนทับเส้นประสาท
       (Cervical disc herniation, Lumbar disc herniation)


Woman stretching and rubbing stiff back muscles

        มักมาจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือท่าทางที่ผิดสุขลักษณะ พบในวัยทำงาน ส่วนใหญ่
รักษาโดยการพักและปรับเปลี่ยนการทำงาน, การใช้งาน, รับประทานยา, กายภาพบำบัด ในกรณี
ที่เป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่ยังเป็นไม่มากปัจจุบันมีวิธีการฉีดยาสเตียรอยด์
เข้าไปในโพรงรากประสาท และโพรงสันหลัง (Selective nerve root block & Epidural steroid injection)
ซึ่งเป็นยาลดการอักเสบชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงจะเข้าไปลดการอักเสบของหมอนรองกระดูกและราก
ประสาท, ทำให้ยุบบวมการอักเสบจะลดลง, การกดทับเส้นประสาท
น้อยลงจึงทำให้อาการดีขึ้นและสามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดออกไปได้

สาเหตุของอาการปวดหลังที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ มีดังนี้
    - กระดูกสันหลังพรุนหักทรุดตัว (Osteoporotic Vertebral Compression Fracture)
    - กระดูกสันหลังเสื่อม และโพรงสันหลังตีบทับเส้นประสาท (Spinal stenosis)


Senior couple at homeelderly man is having back pain and his lovley wife supports him

        มักเกิดกับผู้สูงอายุ ในกรณีมีภาวะกระดูกพรุนจะทำให้กระดูกหักง่ายโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง
ในกรณีที่กระดูกไม่ติดก็จะทำให้มีอาการปวดมาก ซึ่งในปัจจุบันมีทางเลือกรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด
โดยการฉีดซีเมนต์เหลว เข้าไปในปล้องกระดูกที่หักทรุดตัว (Vertebroplasty) เมื่อซีเมนต์เหลวแข็งตัว
ใน 15 นาที ก็จะค้ำยันไม่ให้กระดูกทรุดตัวอีกอาการปวดก็จะหายในทันทีผู้ป่วยก็สามารถกลับมา
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

สำหรับกระดูกสันหลังเสื่อมและช่องสันหลังตีบกดทับเส้นประสาท (Spinal stenosis)
ในกรณีที่เพิ่งเริ่มเป็นหรืออาการยังไม่มาก อาจใช้วิธีการฉีดยาสเตียรอยด์
เข้าโพรงรากประสาทและโพรงสันหลัง (SNRB & ESI)
เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้เช่นกัน แต่ถ้าเป็นมากก็อาจต้องใช้
วิธีการผ่าตัดขยายช่องโพรงรากประสาทและโพรงสันหลัง (Decompressive Laminectomy )
ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากและไม่ต้องเชื่อมกระดูกหรือดามเหล็กทำให้หลังไม่แข็ง, ฟื้นตัวได้เร็ว และอาการ
จะดีขึ้นตามลำดับ

18 มกราคม 2567

นพ. มณเฑียร ศิริสุนทรลักษณ์

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด