ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางด้านรังสี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจวินิจฉัยในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 

การให้บริการ (Scope of Service)
เอกซเรย์ทั่วไป(General  x-ray) เป็นการตรวจเอกซเรย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดี เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน,ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(Computerized Tomography)  เป็นการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยอย่างหนึ่ง โดยใช้เอกซเรย์หมุนรอบตัวผู้ป่วย เก็บข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ แล้วใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่ได้สร้างเป็นภาพในแนวตัดขวาง และภาพในแนวระนาบอื่นๆ รวมทั้งภาพ 3 มิติ ทำให้เห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน สามารถตรวจส่วนต่างๆในร่างกายได้เช่น
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและศรีษะ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด และทรวงอก
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อวัยวะในช่องท้องเช่นตับ ตับอ่อน ไต มดลูก ต่อมลูกหมาก กะรเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กระดูกสันหลัง แขน ขา ข้อมือ ข้อเท้า เป็นต้น
เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าMRI (Magnetic Resonance Imaging) เครื่องมือในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย โดยใช้เครื่องสนามแม่เหล็ก และคลื่นความถี่วิทยุ สร้างภาพที่มีความละเอียดสูง ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ละเอียดยิ่งขึ้น ส่วนผู้ป่วยก็ไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีจากการเอกซเรย์ สามารถตรวจได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย เช่น
ตรวจ MRI สมอง และเส้นเลือดในสมอง
ตรวจ MRI กระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง
ตรวจ MRI อวัยวะในช่องท้อง เช่น ตับ ตับอ่อน ไต  ถุงน้ำดี  ต่อมลูกหมาก เป็นต้น
ตรวจ MRI หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น

 
อกซเรย์เต้านม เป็นการตรวจโดยใช้เอกซเรย์พลังงาน่ำถ่ายภาพของเต้านม เพื่อใช้ในการตรวจินิจฉัย หาความผิดปกติของเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งสามารถตรวจได้ทั้งเมื่อมีอาการและยังไม่มีอาการผิดปกติ จากการวิจัยพบว่าการตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปีทำให้สามารถตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกได้ ซึ่งทำให้มีโอกาสสูงในการรักษาโรคให้หายขาดได้ โดยไม่ต้องตัดเต้านมทิ้งทั้งเต้า
ตรวจอัลตร้าซาวนด์ การตรวจอัลตร้าซาวนด์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องใช้รังสีจึงไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและหญิงตั้งครรภ์ สามารถตรวจได้ทั้ง
ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน
ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้หญิง (ตรวจทางหน้าท้อง, ช่องคลอด)
ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย, ตรวจอัลตร้าซาวนด์ต่อมลูกหมาก
อัลตร้าซาวน์ของเต้านม  
ตรวจอัลตร้าซาวนด์ดูความผิดปกติของเส้นเลือดแดงที่คอ เส้นเลือดดำที่ขา เป็นต้น
ตรวจเอกซเรย์พิเศษ และ Fluoroscopy x-ray
การตรวจอวัยวะต่างๆของร่างกายที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจประเภทนี้มีความหลากหลายในวิธีการและขั้นตอนการตรวจ เพื่อการแปลผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ เช่น
การตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
การตรวจลำไส้ใหญ่
การฉีดสารทึบแสงเพื่อตรวจดูความผิดปกติของมดลูกและท่อนำไข่
การตรวจดูความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometry) เป็นการตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูกตามส่วนต่างๆ เช่น กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพกและข้อมือ สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่กระดูกจะหักในอนาคต ว่ามีภาวะกระดูกพรุนมากน้อยเพียงใด โดยการใช้รังสี DEXA Scanner พลังงานต่ำสะท้อนภาพเนื้อเยื่อกระดูก ซึ่งจะทราบผลการตรวจอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย

ติดต่อศูนย์รังสีวินิจฉัย
  • สถานที่
    ชั้น 1 ตึก A
  • เวลาทำการ
    เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
  • โทรศัพท์
    038-320300 ต่อ 1146, 1148
  • อีเมล