ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์สุขภาพเด็ก และวัคซีน

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ให้บริการแก่เด็กแรกเกิดถึงอายุ 15 ปี ได้แก่ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การให้ความรู้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
- เวลาทำการ  ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  07.00 – 22.00 น. ชั้น 2 อาคาร C
- นอกเวลาทำการ ให้บริการที่แผนกฉุกเฉิน โดยมีกุมารแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินเป็นผู้ให้การดูแลรักษา ชั้น 1 อาคาร A 

ศูนย์เด็ก
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่
- โรคติดเชื้อ
- โรคหัวใจ
- โรคผิวหนัง
- โรคทางระบบประสาท
- โรคเลือด
- โรคเฉพาะทางต่อมไร้ท่อ
- ศัลยกรรมเด็ก 


โทรศัพท์ 038-320300 ต่อ 4270, 4271
 

ศูนย์วัคซีนเด็ก
 • ตรวจพัฒนาการ รักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก และฝึกพัฒนาการเด็กโดยนักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ในเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
 • ให้บริการวัคซีนตามวัย อายุตั้งแต่ แรกเกิด-15 ปี
 • ให้บริการตรวจร่างกาย ออกใบรับรองแพทย์เพื่อเข้าศึกษาต่อ
โทรศัพท์ 038-320300 ต่อ 4250, 4251
ติดต่อศูนย์สุขภาพเด็ก และวัคซีน
 • สถานที่
  ชั้น 2 อาคาร C
 • เวลาทำการ
  ทุกวัน 07:00–22:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 4270,4271
 • อีเมล

ทีมแพทย์ประจำศูนย์

ดูทั้งหมด