ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ให้บริการตรวจประเมิน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้บริการผู้ป่วยทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ การฟื้นฟูและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  ภายใต้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมทีมนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังให้บริการกายภาพบำบัด รักษา อาการปวดและเสื่อม ในระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ  มีเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการคนไข้ มีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด รวมทั้งป้องกันการกลับเป็นซ้ำเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

การบริการและการตรวจรักษา

 • ดึงคอ/ดึงหลัง
 • การรักษาด้วยความร้อนลึก
 • การรักษาด้วยความร้อนตื้น
 • การรักษาด้วยความเย็น
 • การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู
 • การบำบัดอาการปวดหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยไฟฟ้า
 • เทคนิคการรักษาด้วยมือ
 • การทำกายภาพทรวงอกเพื่อระบายเสมหะ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • การฝึกกลืน
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัน
 • การฝึกทักษะการทำงานของมือ
 • กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา
เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ จากการทำงานทั้งแบบเฉียบพลันและการบาดเจ็บแบบสะสม

High intensity laser เป็นการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดกำลังสูง ที่ให้ประสิทธิภาพในการลดปวดและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ลึกและได้ผลดี
 

ประโยชน์ในการรักษา

 • ลดอาการปวดและการอักเสบระยะเฉียบพลัน เช่น ข้อเท้าแพลง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • อาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาท เช่น ปลายประสาทอักเสบ เส้นประสาทถูกกดทับ
 • กระตุ้นให้บาดแผลหายเร็วขึ้น เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ

Shock wave therapy เป็นการรักษาด้วยคลื่นกระแทก เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดระยะเรื้อรัง

ประโยชน์ในการรักษา

ใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอักเสบเรื้อรัง หรือกึ่งเรื้อรัง เช่น ปวดตึงบ่า MPS Office syndromeกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง เส้นเอ้นอักเสบเรื้อรังบริเวณข้อศอก ฝ่าเท้า หัวไหล่ เข่าและเอ็นร้อยหวาย

Kinesio taping เป็นเทปยืดหยุ่นสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด สามารถประยุกค์ใช้เพื่อการรักษาได้หลากหลายรูปแบบ และนำไปใช้จัดการกับการบาดเจ็บในโครงสร้างต่างๆได้หลากหลายส่วน โดยในปัจจุบันจะใช้มากในนักกีฬา

ประโยชน์ในการรักษา

1. ช่วยลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อขณะทำการเคลื่อนไหว
2. ลดอาการบวม
3. เพิ่มองศาในการเคลื่อนไหว
4. เร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย
5. กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อให้ทำงานได้มากขึ้นและช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ทำงานมากเกินไป

กิจกรรมบำบัด Occupation therapy:

 • สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน

เป้าหมายในการรักษา 

1. เพิ่มความสามารถในด้านการใช้สมาธิ
2. เพิ่มความสามารถในด้านทักษะสังคม
3. เพิ่มพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
4. เพิ่มพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
5. เพิ่มความสามารถในด้านทักษะการใช้ภาษา

 

 • สำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม, ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน

เป้าหมายในการรักษา 

1. ส่งเสริมความสามารถ หรือคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
2. ส่งเสริมความสามารถในการ คำนวณ การอ่าน การเขียน การรับรู้คำศัพท์ รับรู้ซ้าย-ขวา การรับรู้สี การลำดับเหตุการณ์
3. ส่งเสริมความสามารถทางภาษา ทั้งการรับรู้เข้าใจภาษาและการพูดสื่อความหมาย
4. ส่งเสริมการคิด ตัดสินใจและการแก้ปัญหา
5. สามารถรับรู้วัน เวลา สถานที่ บุคคลได้
6. ป้องกันการเกิดการสำลักขณะรับประทานอาหาร

 

ติดต่อศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • สถานที่
  ชั้น 4 อาคาร A
 • เวลาทำการ
  จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00, เสาร์-อาทิตย์ 08:00-18.00
 • โทรศัพท์
  038320300 ต่อ 1401,1402
 • อีเมล