ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์หู คอ จมูก

ให้บริการรักษาโรคทางด้านหู คอ จมูกทั่วไป โรคนอนกรน ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน เสียงแหบ การได้ยิน ความสมดุลของการทรงตัว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยได้แก่โรค  Acute Sinusitis, Acute Bronchitis, Acute nasaopharyngitis (common cold), Allergic rhinitis, Acute Pharyngitis และการผ่าตัดต่าง ๆเช่น การผ่าตัดทอลซิล ไซนัส การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู
 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • ห้องตรวจพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
 • การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
 • ห้องตรวจการได้ยินเสียง ทดสอบการได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่
 • การตรวจเพื่อประเมินการทำงานของหูชั้นกลาง
 • เครื่องช่วยฟัง
 • การตรวจคัดกรองภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • คลื่นความถี่วิทยุสำหรับรักษาภาวะภูมิแพ้
 • การตรวจกล่องเสียงและหลอดลมส่วนต้นด้วยกล้อง (Fiberoptic Laryngoscope)
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (Newborn Hearing Screening)
 • การรักษาอาการนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยเครื่อง CPAP

การบริการและการตรวจรักษา

 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจมูกและไซนัสด้วยการส่องกล้อง ส่องกล้องตรวจภายในช่องจมูก ส่องกล้องตรวจโพรงจมูก ส่องกล้องดูเส้นเสียงเพื่อหาความผิดปกติของเส้นเสียง
 • การตรวจกล่องเสียงและหลอดลมส่วนต้นด้วยกล้อง Fiber Optic ที่ช่วยให้การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวด
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ ได้แก่ การนอนกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ นอนกัดฟัน นอนไม่หลับ หรือนอนและขากระตุกขณะหลับ
 • การผ่าตัดหู คอ จมูก ผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก ผ่าตัดส่องกล้องทางจมูก ผ่าตัดโพรงจมูกด้วยกล้อง ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ผ่าตัดปะแก้วหู ผ่าตัดหูชั้นกลาง ฯลฯ
 • ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูกทั่วไป เช่น หูอื้อ หูน้ำหนวก มีเสียงผิดปกติในหู หูเสื่อม ตรวจระดับการได้ยิน เวียนศีรษะบ้านหมุน เจ็บคอ เสียงแหบ ก้อนที่คอ ก้อนไทรอยด์ ภูมิแพ้ ไซนัส ริดสีดวงจมูก นอนกรน ฯลฯ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • ตรวจหูชั้นในและระบบประสาท วินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน การทรงตัว เช่น โรคหินปูนในหูเคลื่อน น้ำในหูชั้นในผิดปกติ น้ำในหูไม่เท่ากัน เส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบ เนื้องอกของประสาทการทรงตัวหรือเส้นประสาทการได้ยิน หูดับ สูญเสียการได้ยินจากสาเหตุต่างๆ เสียสมดุลการทรงตัว เป็นต้น
แพทย์ประจำศูนย์
นพ.สมศักดิ์   เศวตรัตนเสถียร
พญ.ศราวดี   วรพันธนายุต
นพ.พิชญุตม์   ศรีคำ
นพ.ธนวิทย์  อินทรารักษ์
พญ.เพ็ญมาศ  ธีระวณิชกุล
นพ.นริศ   เจียรบรรจงกิจ
นพ.ธัชพงศ์  โปกุล
พญ.สริตา   หวังจิระนิรันดร 

โรคที่เกี่ยวข้อง

หู คอ จมูก
ติดต่อศูนย์หู คอ จมูก
 • สถานที่
  ชั้น 2 อาคาร A
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 – 20:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 1276,1278
 • อีเมล