ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์ไตเทียม

“ทีมงานเชี่ยวชาญ มาตรฐานสากล นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว”

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน ระดับการบริการสากล  JCI.  ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรอง เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออก กับชื่อเสียง ความไว้วางใจกว่า 25 ปี ที่เราได้ให้บริการทางสุขภาพ  จากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตลอดมา  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศและแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ เช่น ชลบุรี  บางแสน ศรีราชา พัทยา สัตหีบ และระยอง  อยู่ใกล้ทะเล มองเห็นวิวทะเล การเดินทางสะดวกสบาย สถานที่กว้างขวาง  สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และส่งเสริมต่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นหน่วยงานที่บริการฟอกเลือดด้วยเคริ่องไตเทียมอย่างครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการไตเทียมจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย และการตรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไทย ( HA) ให้บริการรักษาผู้ป่วยภาวะไตวาย เฉียบพลันและเรื้อรังอย่างมีคุณภาพ โดยแพทย์และพยาบาลมากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้านไตเทียม มุ่งหวังประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ผู้ป่วยปลอดภัยและพึงพอใจในการบริการ ครอบครัวและชุมชนได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง อันนำมาซึ่งความผาสุข จากการดูแลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสำคัญ

               ไต  คืออวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่กำจัดของเสีย ควบคุมสมดุลย์น้ำและเกลือแร่ ผลิตและควบคุมการทำงานของฮอร์โมนที่สำคัญ เช่น Erythropoietin, Renin และวิตามินดี เป็นต้น โดยปกติจะมีไตอยู่ 2 ข้าง ซึ่งสามารถทำงานทดแทนกันได้ เมื่อเกิดการสูญเสียหน้าที่จนถึงระยะสุดท้าย จะทำเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น มีการคั่งของของเสีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน มึนงง คันตามตัว ซีด เหนื่อยหอบ บวม ชัก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหมดสติได้ซึ่งสาเหตุที่นำมาของอาการไตวาย ได้แก่

 • โรคเรื้อรัง โดยเฉพาะ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เก๊าต์ เป็นต้น
 • ภาวะกรวยไตอักเสบเรื้อรัง
 • ภาวะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตตีบ หรืออุดตัน
 • ทางเดินปัสสาวะอุดตัน เช่น นิ่ว หรือก้อนเนื้อต่างๆ
 • โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน เช่น SLE
 • การได้รับยาบางชนิดเป็นเวลานาน
 • สาเหตุอื่นๆ เช่น โรคฉี่หนู พิษงูบางชนิด ขาดเลือดจากอุบัติเหตุ

มาตรฐานคุณภาพศูนย์ไตเทียมสมิติเวช ศรีราชา

 • แพทย์อายุรกรรมโรคไต ที่มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบำบัดทดแทนไต พร้อมให้บริการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • แพทย์ศัลยกรรมเส้นเลือด เพื่อบริการตัดต่อเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • พยาบาลได้รับการอบรบหลักสูตร พยาบาลไตเทียมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากชมรมพยาบาล โรคไตขึ้นทะเบียนเป็น พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พร้อมให้การรักษา ดูแลอย่างใกล้ชิด อบอุ่น และปลอดภัย
 • พยาบาลได้รับการอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง ACLS จากสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย มีการทบทวนและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
 • สถานที่กว้างขวาง สะอาด สวยงาม และปลอดภัย  มีห้องพิเศษ VIP 2 ห้อง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
 • ห้องพักญาติเป็นสัดส่วน ผ่อนคลายขณะรอผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
 • เครื่องไตเทียม 22 เครื่อง มีการตรวจเช็คตามมาตราฐาน คำนึงถึงความปลอดภัย และทันสมัย
 • เครื่องไตเทียมสำรอง 1 เครื่อง สำหรับฟอกเลือดในภาวะวิกฤติและฉุกเฉินในแผนกไอซียู
 • เครื่องไตเทียมทุกเครื่องได้รับการทดสอบการทำงานก่อนการใช้งานทุกวัน และมีการฆ่าเชื้อหลังการใช้งานทุกครั้ง
 • ระบบน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือด Reverse Osmosis (RO: Direct feed อัตราการผลิต 2000 L/Hr) ที่ทันสมัย คุณภาพมาตรฐานระดับสากล AAMI มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนการใช้งานทุกวัน ส่งตรวจเชื้อและสารเคมี ร่วมทั้งทำการอบระบบเพื่อฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 • ตัวกรองเลือด Dialyzer คุณภาพสูง เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาต่อเลือด และสามารถกำจัดของเสียได้สูงสุดตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
 • มีอุปกรณ์เพื่อเฝ้าระวังการและติดตามอาการสำคัญกรณีฉุกเฉินอย่างครบถ้วน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด ระบบท่อออกซิเจนทุกเตียง เครื่องกระตุกหัวใจ  Defibrillator เครื่องชั่งน้ำหนักมาตรฐานทั้งแบบยืนและแบบนั่งรถเข็น   ยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน
 • โรงพยาบาลมีระบบน้ำสำรองใช้กรณีประปามีปัญหา นานถึง 4 ชั่วโมง เพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง
 • มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กรณีไฟดับ หรือระบบไฟมีปัญหา ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
 • ระบบป้องกันการติดเชื้อ และการกำจัดขยะ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ให้บริการแบบ One stop service ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการรักษาที่แผนกไตเทียม
 • มีนักแปลภาษา Interpreters (ล่าม) เพื่อการสื่อสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง สำหรับผู้ป่วยนานาชาติ
 • Wi-fi Internet ฟรีสำหรับทุกท่าน
 • มีนักกำหนดอาหารให้คำปรึกษาการปรับหมวดหมู่อาหารให้ตรงกับโรคและสภาพของผู้ป่วย
 • แผนกโภชนาการที่พร้อมเสริฟอาหาร ใหม่ สด สะอาด บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ
 

การบริการและการตรวจรักษา

1. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Hemodialysis ดังนี้
 • Convention Hemodialysis เพื่อการฟอกเลือดในระยะเริ่มแรก หรือในผู้สุงอายุเพื่อ   ประคับประคองอาการ
 • High Flux & High Efficiency Hemodialysis การฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อกำจัดน้ำและของเสียอย่างรวดเร็ว อัตราการกรองสูง
 • Acute Hemodialysis เพื่อการฟอกเลือดในผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน มีภาวะน้ำเกิน เกลือแร่ไม่สมดุล
 • Hemodiafiltration (On-line Hemodialysis) เพื่อการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง กำจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่
2. การแลกเปลี่ยนพลาสมา Plasmapheresis ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดและโรคทางภูมิคุ้มกันต่าง ๆ

3. การบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง CRRT ในผู้ป่วยวิกฤติ ที่มีภาวะความดันต่ำและไม่คงที่ (Hemodynamic unstable) ตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ เพื่อกำจัดของเสีย สารพิษ สารเคมี ยาบางชนิด หรือน้ำที่มี ปริมาณเกินความต้องการของร่างกาย

4. กรณีฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในแผนกวิกฤติที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

5. บริการ Holiday Hemodialysis ในกลุ่มนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่ต้องการรักษาแบบชั่วคราว พร้อมรถรับ – ส่ง หากท่านต้องการ

6. บริการใส่สายสวนเส้นเลือดดำเพื่อการฟอกเลือดชนิดชั่วคราว Double lumen catheter

7. บริการใส่สายสวนเส้นเลือดดำเพื่อการฟอกเลือดชนิดถาวร Permanent catheter

8. การผ่าตัดเพื่อตัดต่อเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดทั้งเส้นเลือดแท้ AVF และเส้นเลือดเทียม AVG

9. บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ทั้งระยะก่อนฟอกเลือด ระยะฟอกเลือด และระยะก่อนปลูกถ่ายไต

10. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสภาพการทำงานของไต ความเพียงพอในการฟอกเลือด

11. บริการยาฮอร์โมน Erythropoietin และ Iron therapy เพื่อรักษาภาวะซีด
 

สิทธิประโยชน์ในการฟอกเลือด

 • สิทธ์ฟอกเลือดประกันสังคม เบิกได้ครั้งละ 1500 บาท อาทิตย์ละ 3 ครั้ง
 • สิทธิ์ฟอกเลือดข้าราชการเบิกจ่ายตรงได้ครั้งละ 2000 บาท
 • สิทธิ์ฟอกเลือดประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช) เบิกได้ครั้งละ 1500 บาท

แพทย์ประจำศูนย์
นพ.พงษ์ศักดิ์  ชุณพงษ์ทอง  อายุรแพทย์โรคไต
นพ.ภัทร์  ตันพรหม  อายุรแพทย์โรคไต
พญ.ณัฏฐา  ประมงค์  อายุรแพทย์โรคไต

เวลาให้บริการ

ศูนย์ไตเทียมเปิดบริการทุกวัน
วันจันทร์ – วันอาทิตย์
เปิดบริการ 2 รอบ ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.              

มีเวร On call กรณีฉุกเฉิน
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อรับบริการ และสอบถามค่าใช้จ่ายได้โดยตรงที่

โทรศัพท์  038 – 320300 ต่อ 1410 , 1411 , 089-8138795 (ในเวลา 7.00 – 17.00 น.)

 

 


โรคที่เกี่ยวข้อง

อายุรศาสตร์โรคไต
ติดต่อศูนย์ไตเทียม
 • สถานที่
  อาคาร A ชั้น 4
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07:00 – 17:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 1410,1411
 • อีเมล