ติดต่อสอบถาม 038-320-300

สหคลินิกสมิติเวช

1. คลินิกสมิติเวช เจปาร์ค

บริการ
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • บริการทำแผล เย็บแผล และตัดไหม
 • บริการศูนย์วัคซีนเซ็นเตอร์ บริการวัคซีนทั่วไป และวัคซีนตามวัย
 • ตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน ( ตรวจ 5 โรคพื้นฐาน, ตรวจร่างกายเพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่ )
แพทย์ประจำคลินิก
1. แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป 
พญ.พัชราภรณ์ สาครไพบูลย์
**และมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปออกตรวจนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว

2. แพทย์เฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก 
นพ.พิชญุตย์  ศรีคำ

3. แพทย์เฉพาะทางเด็ก
พญ.สิรีพัชร แช่มสนิท
พญ.ชุลีกร ชิวปรีชา
พญ.สมรัก มงคลชัยทัรพย์
พญ.ปิยะรัตน์ วิริเยนะวัตร์ 


เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08.00-20.00 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์  082-9932303
อีเมลล์ [email protected]                           


2. คลินิกสมิติเวชบ่อวิน

บริการ
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป  อุบัติเหตุฉุกเฉิน- ตรวจสุขภาพประจำปี บริการเอกซเรย์  ตรวจการได้ยิน (Audiogram)และการทำงานของปอด (PFT)                                  
 • บริการทำแผล เย็บแผล และตัดไหม
 • บริการวัคซีนทั่วไป
 • ตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน ( ตรวจ 5โรคพื้นฐาน, ตรวจร่างกายเพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่)
แพทย์ประจำคลินิก
แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป 
นพ.สิทธิชัย  กาญจนวีระ
**และมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปออกตรวจนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์  08.00-16.00 น. ปิดทุกวันอาทิตย์
โทรศัพท์ 095-207-8522, 063-886-9482
Email    : [email protected]


3. คลินิกสมิติเวชบ้านบึง
บริการ
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป 
 • ตรวจรักษาโรคเด็ก                                    
 • บริการทำแผล เย็บแผล และตัดไหม 
 • บริการวัคซีนทั่วไป และวัคซีนตามวัย 
 • ตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน ( ตรวจ 5โรคพื้นฐาน, ตรวจร่างกายเพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่)
 
แพทย์ออกตรวจ 
 1. แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป ออกตรวจวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
 2. แพทย์เฉพาะทางเด็ก  ออกตรวจวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
โทรศัท์ 038-444300 
[email protected]


4. คลินิกสมิติเวชสหพัฒน์
​​​​​​
บริการ

- ตรวจรักษาโรคทั่วไปผู้ใหญ่
- ตรวจรักษาโรคเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป เบื้องต้น
- บริการทำแผล เย็บแผล หรือตัดไหม
- บริการฉีดวัคซีน
- ตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน (ตรวจ 5 โรคพื้นฐาน,ตรวจร่างกายเพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่)

แพทย์ประจำศูนย์
นพ.สมภพ ทับทิมทอง
(เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์สมองและระบบประสาท)
ออกตรวจ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.

ยังมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปออกตรวจนอกเหนือจากเวลา ดังกล่าว

เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์ 082-9932300-1
อีเมล [email protected]


 
ติดต่อสหคลินิกสมิติเวช
 • เวลาทำการ
  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00