ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพ  สร้างเสริมและป้องกันสุขภาพ ผู้รับบริการรับทราบข้อมูลและร่วมตัดสินใจในการเลือกโปรแกรมการตรวจและได้รับคำแนะนำในการเลือกรายการตรวจที่เหมาะสมตามมาตราฐาน ตามเพศ อายุและความเสี่ยงของแต่ละบุคคล และมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อพบความผิดปกติ ให้บริการโปรแกรมเวชศาสตร์ชะลอวัยภายใต้การดูแลของแพทย์ รวมถึงบริการการฉีดวัคซีนในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา
 • ห้องรับรองพิเศษ
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องเจาะเลือด
 • ห้องตรวจคัดกรองสายตา
 • ห้องทดสอบการได้ยิน
 • ห้องสำหรับวัดสัญญาณชีพและองค์ประกอบของร่างกาย
 • ห้อง Drip Vitamin
 • ห้องฉีดวัคซีน
 • ตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

การตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • การตรวจเต้านมด้วยระบบดิจิตอล
 • การตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก
 • การตรวจเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อง 1.5 Tesla และเครื่อง Spiral CT Scanning
 • เครื่องตรวจอัลตราซาวด์
 • เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล

การตรวจหัวใจที่ศูนย์หัวใจ

 • ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะ
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
 • การตรวจคลื่นเสียงหัวใจ (Echocardiography)

การปรึกษาทางนรีเวช ที่ศูนย์สุขภาพสตรี

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smears) ด้วยวิธีที่แม่นยำโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นเนื้อ (Thin Prep)
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ (Transvaginal ultrasound)

การตรวจตา ที่ศูนย์จักษุ

 • การตรวจความผิดปกติของสายตา (Refraction)
 • การตรวจต้อหิน
 • การตรวจโรคทางจอประสาทตา
 

การบริการและการตรวจรักษา

 • ตรวจสุขภาพประจำปี ตามเพศ ช่วงอายุและความเสี่ยงของแต่ละบุคคล   โดยโปรแกรมการตรวจที่จัดเตรียมไว้บริการ มี 6 โปรแกรม คือ Silver , Gold, Platinum Male, Platinum Female, Diamond Male, Diamond Female
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบริษัทคู่สัญญาประกันชีวิต
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • การตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิพิเศษคู่สัญญาต่างๆ
 • บริการวัคซีนป้องกันโรคในวัย 15 ปีขึ้นไป 
 • การตรวจสุขภาพแนวทางเวชศาสตร์ชะลอวัย อาทิ ระดับวิตามินแร่ธาตุ อนุมูลอิสระในร่างกาย ความสมดุลของระดับฮอร์โมนต่างๆ วิเคราะห์ผลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน เวชศาสตร์ชะลอวัย และให้บริการวิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล
 • การบริหารจัดการเรื่องน้ำหนักและออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมรวมถึงโภชนาการ ตามเป้าหมายเฉพาะบุคคล

แพทย์ประจำศูนย์
พญ.ปิยพร    วิริเยนะวัตร์
พญ.ดวงสิดี    วงศ์ตระกูล
นพ.ชัยอนันต์   ยุวพัฒนวงศ์

 


ทั้งนี้มีขั้นตอนการรับบริการที่มีการซักประวัติการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งด้านอาหารและการออกกำลังกาย ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับโรค ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต  และประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว  โดยแพทย์  พยาบาล และบุคลากรที่มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

 

ติดต่อศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 • สถานที่
  ชั้น 1 อาคาร E
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07:00–16:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 3105,3107
 • อีเมล

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix Vaccine) 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix Vaccine) 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันปอดบวม (Pneumovax23) กระตุ้น

วัคซีนป้องกันปอดบวม (Pneumovax23) กระตุ้น

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Vaxneuvance 15)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Vaxneuvance 15)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Prevnar13)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Prevnar13)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

9 สายพันธุ์ 3 เข็ม (อายุ 15-45 ปี)

Super Kids

Super Kids

เสริมภูมคุ้มกันลูกรักด้วยวัคซีน