ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์ศัลยกรรม และศูนย์ผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดผู้ป่วยทุกช่วงวัย ด้านศัลยกรรมทั่วไป  ศัลยกรรมเต้านม ศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล โดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางและทีมงานที่มีศักยภาพ 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • ห้องตรวจรักษา
 • ห้องสำหรับวัดสัญญาณชีพและเจาะเลือด
 • ห้องสำหรับทำหัตถการ
 • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับวิเคราะผลเลือดและปัสสาวะ
 • การตรวจทางรังสีวินิจฉัย เช่น X-ray, Ultrasound, Mammogram, Color Doppler Ultrasound, CT Scan, MRI
 • ห้องผ่าตัดเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 


การบริการและการตรวจรักษา
ศัลยกรรมทั่วไป 

 • ดูแลบาดแผลทั่วไปและแผลเรื้อรัง
 • ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคก้อนเนื้อ ริดสีดวงทวารหนัก
 • ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดผ่านกล้องโรคนิ่วในถุงน้ำดีและโรคทางระบบทางเดินน้ำดี 
 • โรคไส้เลื่อน โรคไส้ติ่งอักเสบ 
 • การผ่าตัดผ่านกล้องของโรคกระเพาะอาหาร ลำไส้ และลำไส้ใหญ่ รวมทั้งโรคมะเร็ง
 • การผ่าตัดกระเพาะอาหารผ่านกล้องเพื่อลดน้ำหนัก 
ศัลยกรรมเต้านม 
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Mammogram, Ultrasound
 • การวินิจฉัยเจาะตรวจชิ้นเนื้อของเต้านม เช่น การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะดูดเซลล์ไปตรวจทางพยาธิวิทยา (Fine Needle Aspiration) การใช้เข็มขนาดใหญ่เจาะดูดเซลล์ไปตรวจทางพยาธิวิทยา (Core Needle Biopsy) 
 • การผ่าตัดก้อนเต้านม
 • การผ่าตัดมะเร็งเต้านม เช่น การผ่าตัดเต้านมทั้งหมด (Mastectomy) การผ่าตัดแบบสงวนเต้านม (Breast Conserving Surgery) การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองแบบเซนติเนล (Sentinel lymph node biopsy)
ศัลยกรรมหลอดเลือด 
 • ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาและผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน เช่น แผลเบาหวาน แผลเรื้อรัง นิ้วมือ นิ้วเท้าดำตรวจวินิจฉัย รักษาการบาดเจ็บของหลอดเลือด (Vascular Trauma)
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเส้นเลือดดำอุดตันบริเวณขาและเท้า 
 • ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคเส้นเลือดขอดและความผิดปกติของหลอดเลือดดำ 
 • การผ่าตัดหลอดเลือดเพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (PERM catheter, AVF, AVBG) 
 • การผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับให้ยาเคมีบำบัด (Port A Cath)
ศัลยกรรมเด็ก 
 • ดูแลบาดแผลทั่วไป บาดแผลจากอุบัติเหตุ
 • ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคในเด็ก
 • ความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น ติ่งเนื้อ นิ้วเกิน ผนังหน้าท้องไม่ปิด ลำไส้โป่งพองแต่กำเนิด หลอดอาหารตีบตันแต่กำเนิด ลำไส้อุดตันจากเยื่อพังผืด ลำไส้กลืนกัน
 • ก้อนบริเวณทวารหนัก ริดสีดวงทวารในเด็ก
 • ไส้ติ่งอักเสบ ไส้เลื่อนขาหนีบ ถุงน้ำอัณฑะ อัณฑะไม่ลงถุง
 • ภาวะหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไม่เปิด ตีบ 
 • ภาวะลิ้นติด พังผืดใต้ลิ้น 
ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 
 • ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัด โรคริดสีดวงทวารหนัก แผลปริหรือแผลฉีกที่รอบทวาร 
 • ฝีคัณฑสูตร ฝีรอบทวารหนัก 
 • ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดภาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำงานผิดปกติ เช่น ถ่ายหรือกลั้นอุจจาระไม่ได้
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ในทวารหนัก 
 • การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้อง

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. สายันต์ นพรัตน์
นพ. ทรงวุฒิ สุเมธวทานิย
นพ. จักรพันธ์ ศิริวงศ์มงคล
ติดต่อศูนย์ศัลยกรรม และศูนย์ผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง
 • สถานที่
  ชั้น 1 อาคาร A
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00–20:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 1111,1195
 • อีเมล