ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์สุขภาพสตรี

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูติ-นรีเวช อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว มุ่งเน้นความพึงพอใจและสิทธิของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D)   สัมผัสทุกการเคลื่อนไหวของลูกน้อยที่จะทำให้คุณแม่สามารถเห็นภาพการเคลื่อนไหวของลูกน้อยในอริยาบถต่างๆ บนใบหน้า
 • เทคโนโลยีการส่องกล้องดูเซลล์บริเวณปากมดลูก (Colposcopy) เป็นหัตถการโดยใช้กล้องส่องขยายบริเวณปากมดลูกผ่านเลนส์ที่มีกำลังขยาย 10 เท่า และตัดชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจดูลักษณะของเซลล์ทางพยาธิวิทยา เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยภาวะการเกิดเซลล์มะเร็งปากมดลูกครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย
ให้บริการวินิจฉัยโรคของสตรีอย่างครบวงจร เพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรีโดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทาง ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นยำ

 • ตรวจอัลตราซาวดน์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Liquid based cytology ตรวจหาเชื้อ HPV Virus กลุ่มเสี่ยง 
 • ฉีดวัคซีน HPVป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • รักษาโรคทางนรีเวช เช่นภาวะประจำเดือนผิดปกติปวดท้องประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ปีกมดลูกอักเสบ อุ้งเชิงกรานอักเสบ เนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก ฯลฯ
 • โรคมะเร็งทางนรีเวชทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช  แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง)
 

ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ฝากครรภ์จนคลอดบุตร
ก่อนตั้งครรภ์

 • ฉีดวัคซีน
 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์
 • วางแผนการตั้งครรภ์

ระหว่างตั้งครรภ์

 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก มีเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ชัดเจนขึ้น สามารถดูต่อเนื่องเป็นภาพเคลื่อนไหวได้
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอดทั้งการคลอดปกติการผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน
  การคลอดบุตร
 • มีบริการห้องคลอดที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทีมพยาบาลห้องคลอดที่มีประสบการณ์ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • การผ่าตัดคลอดโดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทางภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์อย่างใกล้ชิด

หลังคลอด

 • ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับนมแม่
 • ตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด
แพทย์ประจำศูนย์
นพ.ยุทธศิลป์ เลื่อมประภัศร์
นพ. อรรถพร พันธ์พานิช
พญ. กิตติพร ปรีดาธรรม
พญ.สุมณฑา ประเสริฐพันธุ์
พญ. ศิริเพ็ญ วิงประวัติ
พญ. พีรญา เชิดสงวน
พญ. กมลชนก อนุศาสนนันท์
นพ. จิรัสย์พล ไทยานันท์
พญ. ภารวี ทองอุไทย
พญ. ณัฐนันท์ วิไลเรืองชูวงษ์
พญ. ลัลธพร พัฒนาวิจารย์
พญ. สิริดา โฆษิตชัยวัฒน์
พญ. พุทธพร ทองพนัง
พญ. ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์
นพ. สิฐนันท์ ธนินทรานนท์


 

ติดต่อศูนย์สุขภาพสตรี
 • สถานที่
  ชั้น 2 อาคาร A
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวัน 08:00–20:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 1298,1299
 • อีเมล

ทีมแพทย์ประจำศูนย์

ดูทั้งหมด