ติดต่อสอบถาม 038-320-300

รู้จักโนโรไวรัส

โนโรไวรัสเป็นไวรัสชนิดหนึ่งในกลุ่มโรคทางเดินอาหาร
สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ทนในสภาวะแวดล้อมได้
มีชีวิตรอดบนพื้นผิวหรือบนสิ่งของได้นานหลายวัน


ติดต่อได้หลายช่องทาง
- การรับประทานอาหารที่ไม่สุก
- ดื่มน้ำที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน
- ผักผลไม้สดที่ล้างไม่สะอาด
- การสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง
- การจับหรือสัมผัสกับสิ่งของที่มีเชื้ออยู่


อาการที่สามารถสังเกตได้
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง อาจมีไข้ต่ำๆ
ปวดหัว ปวดเหมื่อยตามร่างกายร่วมด้วย มีจะมีอาการภายใน
12-48 ชั่วโมง หลังจากได้รับเชื้อ


ปฏิบัติตนให้เป็นนิสัย
- ล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้สะอาดด้วยสบู่ 20 วินาที
- หลีกเลี่ยงน้ำและอาหารที่ไม่สะอาด
- ทำความสะอาดของเล่นบ่อยๆ
- ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารให้ผู้อื่นรับประทานที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

06 กุมภาพันธ์ 2567

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด