ติดต่อสอบถาม 038-320-300

นพ. ยุทธศิลป์ เลื่อมประภัศร์

ความสามารถด้านภาษา :
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์
สาขาความชำนาญ :
สูตินรีเวชวิทยา
แพทย์ประจำศูนย์ : ศูนย์สุขภาพสตรี
การรักษา และการบริการ : -
การศึกษา :
สูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี
วุฒิบัตร : -
ประวัติการทำงาน : -
ประเภท : แพทย์ประจำ
ความสนใจด้านคลินิค : -
สมาชิก/กรรมการ : -
ผลงานวิจัย/สิ่งติพิมพ์ : -
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 08:00 - 15:00 น.
วันอังคาร 08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสฯ 08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 15:00 น.
วันเสาร์ 08:00 - 16:00 น.

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด