ติดต่อสอบถาม 038-320-300

นพ. สายันต์ นพรัตน์

ความสามารถด้านภาษา :
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
สาขาความชำนาญ :
ศัลยศาสตร์ผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง
แพทย์ประจำศูนย์ : ศูนย์ศัลยกรรม และศูนย์ผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง
การรักษา และการบริการ : -
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี
วุฒิบัตร : -
ประวัติการทำงาน : -
ประเภท : แพทย์ประจำ
ความสนใจด้านคลินิค : -
สมาชิก/กรรมการ : -
ผลงานวิจัย/สิ่งติพิมพ์ : -
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 08:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17:00 น.
วันพุธ 08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสฯ 08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 น.

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด