ติดต่อสอบถาม 038-320-300

พญ. กาญจนา วรรณวิไล

ความสามารถด้านภาษา :
ความเชี่ยวชาญ : โรคติดเชื้อในเด็ก
สาขาความชำนาญ :
-
แพทย์ประจำศูนย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก และวัคซีน
การรักษา และการบริการ : -
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า,
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
วุฒิบัตร : -
ประวัติการทำงาน : -
ประเภท : แพทย์ประจำ
ความสนใจด้านคลินิค : -
สมาชิก/กรรมการ : -
ผลงานวิจัย/สิ่งติพิมพ์ : -
ตารางออกตรวจ
วันอังคาร 08:00 - 17:00 น.
วันพุธ 08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสฯ 09:00 - 20:00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 18:00 น.
วันเสาร์ 09:00 - 15:00 น.

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด