ติดต่อสอบถาม 038-320-300

นพ. สราวุธ ลิ้มตั้งตุระกูล

ความสามารถด้านภาษา :
ความเชี่ยวชาญ : มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลาย
สาขาความชำนาญ :
ทำบอลลูนขยายหลอดเลือดแดงขาโดยไม่ต้องผ่าตัด, บอลลูนขยายหลอดเลือดแดงขาโดยไม่ต้องผ่าตัด, เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด
แพทย์ประจำศูนย์ : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
การรักษา และการบริการ :
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย Stress Echocardiogram,
บอลลูนขยายหลอดเลือดแดงขาโดยไม่ต้องผ่าตัด Peripheral balloon and stenting,
เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR,
การตรวจสวนหัวใจ Cardiac Catheterization Angiography = CAG
การศึกษา :
วุฒิบัตร หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร : -
ประวัติการทำงาน : -
ประเภท : แพทย์ประจำ
ความสนใจด้านคลินิค : -
สมาชิก/กรรมการ : -
ผลงานวิจัย/สิ่งติพิมพ์ : -
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 09:00 - 17:00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17:00 น.
วันพุธ 08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสฯ 08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 14:00 น.

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด