ติดต่อสอบถาม 038-320-300

พญ. วัชรอาทร ดุลยสถิตย์

ความสามารถด้านภาษา :
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน, อาชีวเวชศาสตร์
สาขาความชำนาญ :
-
แพทย์ประจำศูนย์ : ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
การรักษา และการบริการ : -
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
อาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิบัตร : -
ประวัติการทำงาน : -
ประเภท : แพทย์ประจำ
ความสนใจด้านคลินิค : -
สมาชิก/กรรมการ : -
ผลงานวิจัย/สิ่งติพิมพ์ : -
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 08:00 - 16:00 น.
วันพุธ 08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสฯ 08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 - 16:00 น.

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด