ติดต่อสอบถาม 038-320-300

นพ. บวรชัย จีระชน

ความสามารถด้านภาษา :
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
สาขาความชำนาญ :
Internal Medicine
แพทย์ประจำศูนย์ : อายุรกรรม
การรักษา และการบริการ : -
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร : -
ประวัติการทำงาน : -
ประเภท : แพทย์ประจำ
ความสนใจด้านคลินิค : -
สมาชิก/กรรมการ : -
ผลงานวิจัย/สิ่งติพิมพ์ : -
ตารางออกตรวจ
วันอังคาร 09:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสฯ 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 09:00 - 12:00 น.

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด