ติดต่อสอบถาม 038-320-300

นพ. กิตติพงษ์ เวชภัณฑ์

ความสามารถด้านภาษา :
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
สาขาความชำนาญ :
Internal Medicine
แพทย์ประจำศูนย์ : อายุรกรรม
การรักษา และการบริการ : -
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร : -
ประวัติการทำงาน : -
ประเภท : แพทย์ประจำ
ความสนใจด้านคลินิค : -
สมาชิก/กรรมการ : -
ผลงานวิจัย/สิ่งติพิมพ์ : -
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ 12:00 - 20:00 น.
วันอังคาร 07:00 - 16:00 น.
วันพุธ 08:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสฯ 08:00 - 13:00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 - 20:00 น.

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด