ติดต่อสอบถาม 038-320-300

วัคซีนไข้เลือดออก

ปี 2567 คาดว่า ได้เลือดออก จะระบาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา ถึง 3 เท่า

วันนี้ - 30 เมษายน 2567


ปี 2567 คาดว่า
ได้เลือดออก จะระบาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย
5 ปีที่ผ่านมา ถึง 3 เท่า


วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือด 4 สายพันธ์ุ ชนิดใหม่
ฉีดได้ตั้งแต่ 4-60 ปี

ประสิทธิภาะของวัคซีน
ป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ 80.2%
ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล 90.4%

คำแนะนำการรับวัคซีน
ฉีดได้ทั้งในคนที่เคยและไม่เคยติดเชื้อได้เลิอดออกมาก่อน
โดยไม่ต้องทำการตรวจเลือด
ไม่มีโรคประจำตัวที่ภูมิต้านทานต่ำ

*ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 10 มกราคม 2567
**ประสิทธิภาพของวัคซีนอ้างอิงจากผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวที่ภูมิต้านทานต่ำ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix Vaccine) 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix Vaccine) 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันปอดบวม (Pneumovax23) กระตุ้น

วัคซีนป้องกันปอดบวม (Pneumovax23) กระตุ้น

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Vaxneuvance 15)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Vaxneuvance 15)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Prevnar13)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Prevnar13)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

9 สายพันธุ์ 3 เข็ม (อายุ 15-45 ปี)

Super Kids

Super Kids

เสริมภูมคุ้มกันลูกรักด้วยวัคซีน

ข้อมูลสุขภาพ

ดูทั้งหมด