ติดต่อสอบถาม 038-320-300

Super Kids

เสริมภูมคุ้มกันลูกรักด้วยวัคซีน

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567


แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
วัคซีนไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออก

ปี 2567 คาดว่า ได้เลือดออก จะระบาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา ถึง 3 เท่า

ข้อมูลสุขภาพ

ดูทั้งหมด