ติดต่อสอบถาม 038-320-300

แพ็กเกจคลอดบุตร Premium

(4 วัน 3 คืน)

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567


1. ห้องพัก สำหรับมารดาพร้อมอาหารและบริการพยาบาล
2. ห้องพักสำหรับทารกแรกเกิดและบริการพยาบาล
3. สูติแพทย์ดูแลการคลอด
4. กุมารแพทย์เฉพาะทางในการดูแล
    ทารกแรกเกิดตั้งแต่ห้องผ่าตัด 
5. ทำหมัน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
6. รายกาย Lab ที่จำเป็นสำหรับมารดา
7. ยาและเวชภัณฑ์ ที่โรงพยาบาลและกลับบ้าน
8. แพคเกจถ่ายรูปหลังคลอด 

สิทธิประโยชน์หลังคลอด
สำหรับทารกแรกเกิด

1. ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
2. ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์
3. วิตามิน เค ชนิดฉีด 
4. ตรวจความเข้มข้นของเลือด
5. ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง
6. ตรวจหมู่เลือด
7. วัคซีนป้องกันวัณโรค
8. สมุดบันทึกสุขภาพทารก

สำหรับมารดา
1. ผู้ช่วยพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
2. ดูแลเรื่อง Breast feeding โดยพยาบาลคลินิกนมแม่

สิทธิพิเศษอื่นๆ
1. บริการรับคำปรึกษาคลินิกนมแม่ฟรี 
2. รับส่วนลด 15% สำหรับการสมัครสมาชิก
    ชีววัฒนะจูเนียร์
3. บิดาเข้าห้องผ่าตัดได้ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4. Wellcome Baby (ลูกโป่ง)

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีนอกเหนือแพ็กเกจคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย
- รอคลอดที่ห้องคลอด มากกว่า 6 ชั่วโมง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
- คลอดธรรมชาติไม่สำเร็จเปลี่ยนเป็นผ่าคลอด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 7,000 บาท (มากกว่า 3 ชั่วโมงใน LR)
   เริ่มนับตอนติดเครื่อง Monitor
- คลอดทารกแฝดมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 15,000 บาท (เฉพาะค่าใช้จ่ายบุตร) ส่วนค่าใช้จ่ายมารดา
   ตามแพ็กเกจ + ส่วนเกิน (ถ้ามี)
- คลอดรอเวลาตามฤกษ์ ในช่วงเวลา 20:00 - 06:00 น. คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
- คลอดธรรมชาติ และทำหมันแบบดมยา คิดค่าใช้จ่ายวางยาสลบเพิ่ม 5,000 บาท 
- มีเนื้องอกในมดลูก หรือ ซีสที่รังไข่ (Myoma or Ovarian Cyst) ให้ใช้แพ็กเกจตามปกติ
   และคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้น
- หากเป็นรายที่มีความเสี่ยงสูง เช่น รกเกาะต่ำ แฝด หรือน้ำหนักตัวมาก หรืออื่นๆ เช่น ผ่าตัดฉุกเฉิน
   แพทย์พิจารณาว่าจำเป็นต้องมีแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดคนที่ 2 คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากทุกๆ กรณีอีก 4,000 บาท
- กรณีแพทย์มีความประสงค์จะให้การรักษาเพิ่มเติมจากกรณีปกติ ให้แจ้งผู้ป่วย
   หรือญาติที่รับผิดชอบทราบก่อนทุกกรณี
- กรณีมารดา GBS Screening positive ต้องได้รับ Antibiotics ก่อนคลอดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
   และทารกที่คลอดจำเป็นต้องตรวจเพิ่มต่างๆ เช่น CBC, CRP, H/C และให้ Antibiotics คิดตามจริง

หมายเหตุ : กรณีคุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว ไม่สามารถใช้แพ็กเกจคลอดของโรงพยาบาลได้

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด

ข้อมูลสุขภาพ

ดูทั้งหมด