ติดต่อสอบถาม 038-320-300

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้สูงวัย อายุ 65 ปีขึ้นไป)

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567


แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix Vaccine) 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix Vaccine) 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันปอดบวม (Pneumovax23) กระตุ้น

วัคซีนป้องกันปอดบวม (Pneumovax23) กระตุ้น

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Vaxneuvance 15)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Vaxneuvance 15)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Prevnar13)

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (Prevnar13)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

9 สายพันธุ์ 3 เข็ม (อายุ 15-45 ปี)

Super Kids

Super Kids

เสริมภูมคุ้มกันลูกรักด้วยวัคซีน

ข้อมูลสุขภาพ

ดูทั้งหมด