ติดต่อสอบถาม 038-320-300

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

สำหรับผู้ป่วยติดตามอาการฝึกต่อเนื่อง 5 ครั้ง

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567


แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
GET SUMMER GET FIT

GET SUMMER GET FIT

ตรวจสุขภาพ 12 รายการ + เลือกโปรแกรมเฉพาะส่วน 1 รายการ

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคป้องกันมะเร็งปากมดลูก

9 สายพันธุ์ 1 เข็ม (อายุ 9-14 ปี) ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน

Long Covid Care

Long Covid Care

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กน้ำหนักน้อย

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กน้ำหนักน้อย

เด็กเจริญเติบโตช้า อาจมีความผิดปกติบางอย่างซ่อนอยู่

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กน้ำหนักเกิน

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กน้ำหนักเกิน

ความจ้ำม่ำ ของเด็กน้อย อาจแฝงด้วยโรคอื่นๆ

ตรวจคัดกรองก่อนแต่งงาน หรือวางแผนก่อนมีบุตร (แพ็กคู่)

ตรวจคัดกรองก่อนแต่งงาน หรือวางแผนก่อนมีบุตร (แพ็กคู่)

ข้อมูลสุขภาพ

ดูทั้งหมด